องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว :: www.wattananakhon.go.th
 
 
 
 
 
 
คณะผู้บริหาร
 นายประยูร เรียเต็ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร