องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th


ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานประกอบในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 14 ต.ค. 2564