องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th


ประกาศ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานครองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานครได้ตระหนักถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา จึงขอประกาศปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน  2564    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2564