องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th
 
หน้าหลัก
สาน์สจากนายก อบต.
ประวัติและความเป็นมา
แผนที่ดาวเทียม
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการขั้นพื้่นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
งานสาธารณสุข/งานป้องกัน
ที่ทำการ อบต.วัฒนานคร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ
กระดานเสวนา


การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ที่จะอายุครบ 60 ปี

ผู้สูงอายุเกิดวันที่ 28 เมษายน 2505 ขึ้นทะเบียนได้ขึ้นทะเบียนวันไหน

โดยคุณ ประชาชนหมู่ที่ 1 บ้านพร้าว (49.230.18.244) [01-04-2021 15:16]โดยคุณ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (101.109.52.65) [20-04-2021 14:51] #6 (1/2)

สามารถขึ้นทะเบียนได้เลยค่ะ เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน
1.ทะเบียนบ้าน 2.บัตรประจำตัวประชาชน 3.สมุดบัญชีธนาคาร (ได้ทุกธนาคาร) นำมาขึ้นทะเบียนวัน เวลาราชการ (งานสวัสดิการ)

Error5