องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


พิธีทำบุญตักบาตร อบต. เพื่อความเป็นศิริมงคล ในวันขึ้นปีใหม่ 2565


วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 06.30 น. นายอภิสิทธิ์  ปิ่นศิริวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ นางณภัทร  โพธิ์รัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวัฒนานคร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร อบต. เพื่อความเป็นศิริมงคล ในวันขึ้นปีใหม่ 2565

2022-07-12
2022-07-08
2022-07-08
2022-07-05
2022-05-04
2022-04-29
2022-04-26
2022-04-25
2022-02-23
2022-02-09