องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร
 

1271 หมู่ที่ 10 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160

โทร 037-261-513

โทรสาร 037-261-513
 

http://www.wattananakhon.go.th