องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงตำบลวัฒนานคร ประจำปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]0
2 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [ 16 มิ.ย. 2565 ]3
3 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน [ 1 มิ.ย. 2565 ]11
4 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ 1 มิ.ย. 2565 ]13
5 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายงานและความรับผิดชอบให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 1 มิ.ย. 2565 ]11
6 ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 30 พ.ค. 2565 ]11
7 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2 [ 25 พ.ค. 2565 ]12
8 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 1 [ 11 พ.ค. 2565 ]12
9 รายแสดงผลการดำเนินงานรายประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]26
10 รายงานการใช้จ่ายเงินประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2565 ]26
11 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 เม.ย. 2565 ]30
12 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]51
13 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]66
14 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่องการขยายกำหนดเวลาเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 ก.พ. 2565 ]75
15 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]63
16 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก [ 17 ก.พ. 2565 ]80
17 ประชาสัมพันธ์เด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 17 ก.พ. 2565 ]73
18 รายแสดงผลการดำเนินงานรายประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]26
19 รายแสดงผลการดำเนินงานรายประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 ธ.ค. 2564 ]31
20 ประกาศ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ประกาศปิด ศพด 1-15 มกราคม 65 [ 30 ธ.ค. 2564 ]77
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11