องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 348 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ก.พ. 2567 ]9
2 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ... [ 16 ก.พ. 2567 ]10
3 ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง [ 12 ก.พ. 2567 ]19
4 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานขับรถและดูแลรักษารถส่วนกลาง อบต.วัฒนานคร [ 12 ก.พ. 2567 ]28
5 ส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]8
6 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 2 ก.พ. 2567 ]27
7 ประกาศ เรื่องรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป [ 31 ม.ค. 2567 ]11
8 ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 30 ม.ค. 2567 ]13
9 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก รอบที่ 3 [ 25 ม.ค. 2567 ]9
10 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภาษาไทย) [ 23 ม.ค. 2567 ]14
11 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภาษาอังกฤษ) [ 23 ม.ค. 2567 ]8
12 โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด [ 17 ม.ค. 2567 ]13
13 ส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]17
14 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]12
15 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 ธ.ค. 2566 ]25
16 ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งตามสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 25 ธ.ค. 2566 ]20
17 ส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]9
18 วันลอยกระทงรักษ์โลก ลดโลกเดือด [ 24 พ.ย. 2566 ]16
19 ส่งประกาศสินค้าควบคุมน้ำตาลทราย [ 23 พ.ย. 2566 ]16
20 การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี แยกให้ถูกที่ ทิ้งให้ถูกถัง [ 22 พ.ย. 2566 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18