องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพตำบลวัฒนานคร ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานครร่วมกับคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนตำบลวัฒนานคร    เอกสารประกอบ

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพตำบลวัฒนานคร ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ