องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง รายงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

องค๋การบริหารส่วนตำบลวัฒนานครได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อย ตามรายละเอียดบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3)

    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง รายงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ