องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


กิจกรรมออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน


นายก อบต. เปิดโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุประกอบอาชีพการทำอาหาร ” ของพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ร่วมกับ อบต.วัฒนานคร วันที่ 9 กัมภาพันธ์ 2565 นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เป็นประธานเปิดโรงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ เพื่อเปิดโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรม การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร ” การประกอบอาหารไทย ”
2022-07-12
2022-07-08
2022-07-08
2022-07-05
2022-05-04
2022-04-29
2022-04-26
2022-04-25
2022-02-23
2022-02-09