องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


โครงการคลองสวยน้ำใสเพื่อแก้ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะประจำปี 2565


นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายก อบต.วัฒนานคร
จัดโครงการคลองสวยน้ำใสเพื่อแก้ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
บริเวณลำน้ำสาธารณะ กุดตาโป้หลังวัดหนองคลอง
โดยมีคณะบริหาร สมาชิกสภา อบต และ เจ้าหน้าที่ อบต
ร่วมกับภาคประชาชน ดำเนินการในครั้งนี้
2022-11-21
2022-10-19
2022-10-14
2022-10-13
2022-09-20
2022-09-14
2022-09-09
2022-08-16
2022-08-12
2022-08-12