องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


โครงการคลองสวยน้ำใสเพื่อแก้ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะประจำปี 2565


นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายก อบต.วัฒนานคร
จัดโครงการคลองสวยน้ำใสเพื่อแก้ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
บริเวณลำน้ำสาธารณะ กุดตาโป้หลังวัดหนองคลอง
โดยมีคณะบริหาร สมาชิกสภา อบต และ เจ้าหน้าที่ อบต
ร่วมกับภาคประชาชน ดำเนินการในครั้งนี้
2022-05-04
2022-04-29
2022-04-26
2022-04-25
2022-02-23
2022-02-09
2022-02-09
2022-01-21
2022-01-18
2022-01-12