องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาแปลงต้นแบบ1ตำบล1กลุ่มทฤษฎีใหม่


--เปิดโครงการพัฒนาแปลงต้นแบบ1ตำบล1กลุ่มทฤษฎีใหม่--
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายก อบต.วัฒนานคร พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อบต.วัฒนานคร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว กรมประมงจังหวัดสระแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่4 บ้านสระลพ ผช.ผู้ใหญ่บ้าน สท.เล่ และชาวบ้าน บ้านสระลพ
ร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาแปลงต้นแบบ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดสระแก้ว โดยมีกิจกรรมถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์ การปลูกไม้เศรษฐกิจ การปล่อยพันธุ์ปลา การพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน และการส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน ณ พื้นที่ตั้งแปลงต้นแบบ นางสาวเอมอร ประชุมชัย บ้านสระลพ หมู่ที่ 4 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
2022-09-20
2022-09-14
2022-09-09
2022-08-16
2022-08-12
2022-08-12
2022-07-12
2022-07-08
2022-07-08
2022-07-05