องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


บริการสำรวจออกบัตรผู้พิการ


วันที่ 9 กันยายน 2565
นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายก อบต.วัฒนานคร มอบหมายให้
นางพชร ศรีนาค รองปลัด อบต.
นางสาวนาลอน สมัยกุล นักพัฒนาชุมชน
นางสาวทิญากร โตจันทร์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายณัฐพล จิวราช เจ้าหน้าที่ อบต.
👉👉ลงพื้นที่ร่วมกับ ร.พ.วัฒนานคร ดำเนินการออกสำรวจเพื่อประเมินความพิการแก่ผู้พิการที่ไม่สามารถไปรับการประเมินที่โรงพยาบาลได้ จำนวน 6 ราย เพื่ออำนวยความสะดวก ในการออกบัตรผู้พิการต่อไป
🏠หมู่ 3 บ้านโนนจิก
🏠หมู่ 6 บ้านหนองคุ้ม
🏠หมู่ 8 บ้านอ่างไผ่
🏠หมู่ 11 บ้านหนองคลอง
🏠หมู่ 13 บ้านเนินผาสุก
ขอขอบคุณโรงพยาบาลวัฒนานคร ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. อสม. ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในครั้งนี้
2022-09-20
2022-09-14
2022-09-09
2022-08-16
2022-08-12
2022-08-12
2022-07-12
2022-07-08
2022-07-08
2022-07-05