องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


ประชุมพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 19 ตุลาคม 2565


นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายก อบต.วัฒนานคร
👉👉เปิดประชุมคุณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานครเพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2566
#นายกเอ ห่วงใย ใส่ใจ มุ่งมั่น พัฒนา
2022-11-21
2022-10-19
2022-10-14
2022-10-13
2022-09-20
2022-09-14
2022-09-09
2022-08-16
2022-08-12
2022-08-12