องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565


--ประชุมสภาสมัยวิสามัญ--
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
👉องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร 👈
จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
โดยทางกองบิน 3 ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย ในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน ของผู้เช่า ในพื้นที่ของกองบิน3 ซึ่งอยู่เขตพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร หมู่ที่ 11 บ้านหนองคลอง และหมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง
โดยมีท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.วัฒนานคร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร
2022-11-21
2022-10-19
2022-10-14
2022-10-13
2022-09-20
2022-09-14
2022-09-09
2022-08-16
2022-08-12
2022-08-12