องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  นางณภัทร  โพธิ์รัตน์
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร
 
 
 .......................
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน