องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ประกาศสมัยประชุม สามัญ


ประกาศ เรื่อง การกำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง การกำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.2565    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง การกำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ