องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ITA ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1

    รายละเอียดข่าว

ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1(ต.ค.57-ธ.ค.57)

    เอกสารประกอบ

ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ