องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ประกาศสมัยประชุม สามัญ


ประกาศ เรื่อง การกำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง การกำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง การกำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ