องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ITA ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566)

    รายละเอียดข่าว

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร    เอกสารประกอบ

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ