องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ITA ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566) [ 6 ก.ค. 2566 ]20
2 รายงานผลการดำเนินงานรายประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]38
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]34
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]168
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]187
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]231
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]184
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]187
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563 [ 22 เม.ย. 2563 ]175
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]181
11 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 2560 [ 17 ก.ค. 2560 ]225
12 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]173
13 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 2560 [ 30 ม.ค. 2560 ]167
14 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 [ 8 มิ.ย. 2558 ]181
15 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 [ 6 เม.ย. 2558 ]174
16 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 [ 5 ม.ค. 2558 ]184
17 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 2557 [ 6 ต.ค. 2557 ]183
18 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 2557 [ 9 มิ.ย. 2557 ]171
19 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 2557 [ 7 เม.ย. 2557 ]183
20 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 2557 [ 6 ม.ค. 2557 ]180