องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองคลอง (สายเลียบคลองส่งน้ำถนนเสาวนีย์) [ 20 ก.ค. 2563 ]141
2 ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม (สายสี่แยก) [ 20 ก.ค. 2563 ]140
3 ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหัวช้าง (ซอยไปฟาร์มแพะ) [ 5 มิ.ย. 2563 ]181
4 ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง [ 5 มิ.ย. 2563 ]145
5 ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเมือง (ห้วช้าง-บ้านเมือง) [ 1 มิ.ย. 2563 ]137
6 ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านพร้าว (ซอยบ้านนายถนัด ริมขจร) [ 1 มิ.ย. 2563 ]137
7 ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม (สายหนองไม้แก้ว) [ 12 พ.ค. 2563 ]198
8 ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม (ซอยข้างวัด) [ 22 เม.ย. 2563 ]175
9 ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านโนนจิก (บ้านจัดสรร) [ 22 เม.ย. 2563 ]177
10 ประชาสัมพันธ์ โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านหนองคลอง [ 12 เม.ย. 2563 ]172
11 ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนจิก (ซอยอู่แดง) [ 20 ก.พ. 2563 ]182
12 ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านจิก (ซอยบ้านนายอนุสรณ์) [ 20 ก.พ. 2563 ]142
13 ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านอ่างไผ่ (สายไปฝายน้ำล้น) [ 20 ก.พ. 2563 ]136
14 ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านวัฒนานคร [ 20 ก.พ. 2563 ]133
15 ประชาสัมพันธ์ โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 บ้านพร้าว-ท่าเกวียน [ 8 ม.ค. 2563 ]149
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1 [ 8 พ.ค. 2562 ]139
17 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม [ 26 ธ.ค. 2561 ]138
18 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 บ้านหนองคลอง [ 6 ธ.ค. 2561 ]136
19 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง (โดยวิธีตกลงราคา) [ 12 ก.ค. 2560 ]144
20 ประชาสัมพันธ์โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 13 บ้านเนินผาสุก โดยวิธีตกลงราคา [ 28 มิ.ย. 2560 ]182
 
หน้า 1|2|3