องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านจิก (ซอยบ้านนายอนุสรณ์) [ 20 ก.พ. 2563 ]149
22 ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านอ่างไผ่ (สายไปฝายน้ำล้น) [ 20 ก.พ. 2563 ]141
23 ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านวัฒนานคร [ 20 ก.พ. 2563 ]140
24 ประชาสัมพันธ์ โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 บ้านพร้าว-ท่าเกวียน [ 8 ม.ค. 2563 ]157
25 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1 [ 8 พ.ค. 2562 ]143
26 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม [ 26 ธ.ค. 2561 ]143
27 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 บ้านหนองคลอง [ 6 ธ.ค. 2561 ]140
28 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง (โดยวิธีตกลงราคา) [ 12 ก.ค. 2560 ]148
29 ประชาสัมพันธ์โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 13 บ้านเนินผาสุก โดยวิธีตกลงราคา [ 28 มิ.ย. 2560 ]191
30 โครงการต่อเติมศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเมือง (โดยวิธีตกลงราคา) [ 28 มิ.ย. 2560 ]122
31 ประชาสัมพันธ์โครงการต่อเติมศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านจิก โดยวิธีตกลงราคา [ 28 มิ.ย. 2560 ]172
32 ประชาสัมพันธ์โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 2 บ้านหัวช้าง (สายห้วยทุ่ง) โดยวิธีตกลงราคา [ 27 มิ.ย. 2560 ]158
33 ประชาสัมพันธ์เหมา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3,6,14 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีตกลงราคา [ 20 มิ.ย. 2560 ]122
34 โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่8 บ้านอ่างไผ่ [ 20 มิ.ย. 2560 ]117
35 โครงการปรับปรุงศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัฒนานคร [ 19 มิ.ย. 2560 ]115
36 ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม โดยวิธีตกลงราคา [ 24 พ.ค. 2560 ]162
37 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านสระลพ (สายแยก ม.บูรพา) [ 10 เม.ย. 2560 ]167
38 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง (สายบ้านนายเลื่อน) [ 18 ม.ค. 2559 ]117
39 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเนินผาสุก (สายซอยเสี่ยดำ) [ 18 ม.ค. 2559 ]170
40 สอบราคาก่อสร้างฝายน้ำล้น ม. 2 บ้านหัวช้าง (ห้วยยาง) [ 9 ก.ย. 2558 ]116
 
|1หน้า 2|3