องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 380 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยสระแก้ว [ 16 เม.ย. 2564 ]181
222 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า [ 30 มี.ค. 2564 ]183
223 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.63 ของอบต.วัฒนานคร [ 23 ก.พ. 2564 ]174
224 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]207
225 ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย [ 22 ก.พ. 2564 ]219
226 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]178
227 ประกาศ เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]159
228 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2564 ครั้งที่ 1 [ 19 ม.ค. 2564 ]207
229 แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ [ 13 ม.ค. 2564 ]108
230 ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ โดยวิธีขายทอดตลาด [ 13 ม.ค. 2564 ]233
231 รายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ประจำปี ๒๕๖๓ [ 4 ม.ค. 2564 ]226
232 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2564 ]40
233 ประกาศ เรื่อว ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย [ 30 ธ.ค. 2563 ]183
234 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]222
235 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 18 ธ.ค. 2563 ]174
236 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 3 ธ.ค. 2563 ]149
237 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]170
238 การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน 4วิธีการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชนท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2563 ]126
239 ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการขอรับคืนเงินประกันสัญญา [ 1 ธ.ค. 2563 ]223
240 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]221
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19