องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 380 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 9 พ.ย. 2563 ]155
242 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]158
243 หนังสือขอเรียนเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]169
244 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 18 ต.ค. 2563 ]154
245 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 18 ต.ค. 2563 ]157
246 กฏหมายและระเบียบท้องถิ่นที่สำคัญ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 1 ต.ค. 2563 ]144
247 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]158
248 ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 1 ต.ค. 2563 ]219
249 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 1 ต.ค. 2563 ]171
250 มาตรฐานการให้บริการ [ 1 ต.ค. 2563 ]172
251 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรัับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2563 ครั้งที่ 1 [ 15 ก.ย. 2563 ]218
252 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ [ 9 ก.ย. 2563 ]203
253 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก [ 3 ก.ย. 2563 ]218
254 ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม [ 28 ส.ค. 2563 ]162
255 ประกาศ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ครั้งที่ 2) [ 24 ส.ค. 2563 ]175
256 หนังสือขอเรียนเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]176
257 หนังสือขอเรียนเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 2 ส.ค. 2563 ]193
258 ประกาศ เรื่อง รายงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]175
259 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]180
260 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน [ 14 เม.ย. 2563 ]227
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19