องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 380 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]209
282 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2/2562 [ 4 ส.ค. 2562 ]163
283 ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]175
284 รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 [ 8 พ.ค. 2562 ]170
285 โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]204
286 ประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการขอใช้ภาชนะรองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 1 เม.ย. 2562 ]201
287 รายงานผลโครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]173
288 รายงานผลโครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]150
289 ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร สำนักปลัดงานสวัสดิการสังคมฯ [ 22 ก.พ. 2562 ]224
290 ประกาศ เรื่องการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]235
291 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 11 ก.พ. 2562 ]159
292 ประชาสัมพันธ์ ตารางกำหนดการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]164
293 ขออนุมัติออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]168
294 ตารางออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 [ 1 ม.ค. 2562 ]208
295 ขั้นตอนการชำระภาษี [ 1 ม.ค. 2562 ]173
296 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 ธ.ค. 2561 ]179
297 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี และคำแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 5 ต.ค. 2561 ]224
298 ระดับความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ [ 1 ต.ค. 2561 ]178
299 ประกาศ เรื่อง บัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 31 พ.ค. 2561 ]172
300 ประกาศ เรื่อง บัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]181
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19