องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 380 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ปี 2566 [ 8 ธ.ค. 2565 ]64
122 ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]60
123 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน [ 24 พ.ย. 2565 ]75
124 ประกาศ เรื่องประกวดราคาโครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 24 พ.ย. 2565 ]62
125 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [ 17 พ.ย. 2565 ]78
126 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลวัฒนานครที่ประสบเหตุวาตภัย [ 11 พ.ย. 2565 ]64
127 ศูนย์ดำรงธรรม สถ. มิติใหม่ ร้องเรียนฉับไว รู้ผลทันใจ [ 7 พ.ย. 2565 ]71
128 คู่มือการปฏิบัติงาน จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 1 พ.ย. 2565 ]42
129 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 31 ต.ค. 2565 ]73
130 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค [ 17 ต.ค. 2565 ]22
131 รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]68
132 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 3 ต.ค. 2565 ]80
133 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี งปม.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]89
134 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภาย [ 3 ต.ค. 2565 ]80
135 ประกาศ เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]69
136 คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างภายในสำนักปลัด [ 3 ต.ค. 2565 ]62
137 รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจในการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 3 ต.ค. 2565 ]41
138 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 3 ต.ค. 2565 ]37
139 รายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 30 ก.ย. 2565 ]39
140 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]36
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19