องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 380 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เข็มกระตุ้น ให้แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม [ 19 ส.ค. 2565 ]107
162 ประกาศ เรื่้อง รับสมัครรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร รุ่นที่ 3/2566 [ 18 ก.ค. 2565 ]95
163 รายแสดงผลการดำเนินงานรายประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]106
164 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 28 มิ.ย. 2565 ]173
165 แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการและลดค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]109
166 ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงตำบลวัฒนานคร ประจำปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]102
167 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 22 มิ.ย. 2565 ]117
168 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [ 16 มิ.ย. 2565 ]135
169 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน [ 14 มิ.ย. 2565 ]102
170 ประกาศ มาตรการลด ละเลิกการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม [ 5 มิ.ย. 2565 ]34
171 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน [ 1 มิ.ย. 2565 ]126
172 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ 1 มิ.ย. 2565 ]136
173 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายงานและความรับผิดชอบให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 1 มิ.ย. 2565 ]119
174 ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 30 พ.ค. 2565 ]123
175 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2 [ 25 พ.ค. 2565 ]118
176 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 1 [ 11 พ.ค. 2565 ]113
177 รายแสดงผลการดำเนินงานรายประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]131
178 รายงานการใช้จ่ายเงินประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2565 ]178
179 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 เม.ย. 2565 ]129
180 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]198
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19