องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 382 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 เม.ย. 2565 ]134
182 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]204
183 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]244
184 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) [ 11 มี.ค. 2565 ]55
185 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่องการขยายกำหนดเวลาเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 ก.พ. 2565 ]269
186 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]226
187 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก [ 17 ก.พ. 2565 ]243
188 ประชาสัมพันธ์เด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 17 ก.พ. 2565 ]284
189 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 [ 14 ก.พ. 2565 ]48
190 รายแสดงผลการดำเนินงานรายประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]139
191 รายแสดงผลการดำเนินงานรายประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 ธ.ค. 2564 ]139
192 ประกาศ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ประกาศปิด ศพด 1-15 มกราคม 65 [ 30 ธ.ค. 2564 ]227
193 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ประจำปี 2565 [ 22 ธ.ค. 2564 ]228
194 ประกาศ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ประกาศปิด ศพด 16-31 ธันวาคม 64 [ 15 ธ.ค. 2564 ]228
195 ประกาศ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ประกาศปิด ศพด 1-15 ธันวาคม 64 [ 30 พ.ย. 2564 ]234
196 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 พ.ย. 2564 ]226
197 ประกาศ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 12 พ.ย. 2564 ]223
198 ประกาศ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 29 ต.ค. 2564 ]220
199 การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]168
200 ประกาศ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 14 ต.ค. 2564 ]185
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20