องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 380 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 / 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]179
262 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]180
263 ประกาศ เรื่อง มาตรการลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม [ 19 มี.ค. 2563 ]117
264 รายงานตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๒ ของอบต.วัฒนานคร [ 11 มี.ค. 2563 ]232
265 หนังสือขอเรียนเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]192
266 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 25 ก.พ. 2563 ]111
267 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 25 ก.พ. 2563 ]152
268 หนังสือขอเรียนเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]186
269 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]211
270 หนังสือขอเรียนเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]201
271 ประกาศ เรื่องกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 ม.ค. 2563 ]241
272 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 1 /2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]216
273 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 1 ม.ค. 2563 ]212
274 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลวัฒนานคร และสถานที่สำคัญต่างๆ [ 1 ธ.ค. 2562 ]184
275 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]170
276 ประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ขอผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด [ 10 ต.ค. 2562 ]168
277 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 7 ต.ค. 2562 ]121
278 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 6 ต.ค. 2562 ]107
279 เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยงชีพผู้้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2562 ]210
280 กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ต.ค. 2562 ]170
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19