องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 380 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศ เรื่อง บัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 30 มี.ค. 2561 ]196
302 ประกาศ เรื่อง บัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 28 ก.พ. 2561 ]173
303 มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ [ 13 ก.พ. 2561 ]181
304 ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค [ 13 ก.พ. 2561 ]195
305 ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต. [ 12 ก.พ. 2561 ]184
306 ประกาศ เรื่อง บัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]173
307 ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลวัฒนานคร [ 6 ม.ค. 2561 ]217
308 การเปิดรับทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ม.ค. 2561 ]225
309 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 4 ม.ค. 2561 ]176
310 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2561 ]238
311 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ตารางการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 [ 13 ธ.ค. 2560 ]234
312 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 ธ.ค. 2560 ]218
313 ประกาศ เรื่อง การชำระภาษี พ.ศ.2561 [ 1 ธ.ค. 2560 ]182
314 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่อยู่ในเขต อบต.วัฒนานคร [ 1 ธ.ค. 2560 ]213
315 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย [ 1 ธ.ค. 2560 ]227
316 ประกาศ เรื่องให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 [ 1 ธ.ค. 2560 ]182
317 รายงานผลการจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 [ 19 ต.ค. 2560 ]206
318 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ต.ค. 2560 ]174
319 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 22 พ.ค. 2560 ]212
320 โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพตำบลวัฒนานคร ประจำปี 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]172
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19