องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 380 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 โครงการอบรมเสริมทักษะอาชีพระยะสั้น [ 22 มี.ค. 2560 ]227
322 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 31 ม.ค. 2560 ]209
323 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ตารางการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 [ 10 ม.ค. 2560 ]179
324 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 [ 19 ธ.ค. 2559 ]200
325 เรื่อง การชำระภาษีประจำปี 2560 [ 15 ธ.ค. 2559 ]166
326 ขออนุมัติออกสำรวจเพื่อประเมินภาษี ประจำปี 2560 [ 11 ธ.ค. 2559 ]172
327 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 11 พ.ย. 2559 ]188
328 ประกาศรายชื่อผู้พิการ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2560(เพิ่มเติม) [ 11 พ.ย. 2559 ]174
329 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 1 พ.ย. 2559 ]180
330 ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การรับขึ้นทะเบียบผู้สูงอายุ ผู้พิการ และโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 27 ต.ค. 2559 ]170
331 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.วัฒนานคร ปี 2559 [ 11 ต.ค. 2559 ]226
332 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 8 ก.ย. 2559 ]231
333 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 1 ก.ย. 2559 ]182
334 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 30 ส.ค. 2559 ]219
335 ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ [ 15 ส.ค. 2559 ]172
336 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 26 ก.ค. 2559 ]178
337 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ฉบับที่ 3 [ 6 ก.ค. 2559 ]201
338 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ฉบับที่ 3 [ 21 มี.ค. 2559 ]237
339 ประกาศ เรื่อง การกำหนดความลึกหรือพื้นที่ ที่ต้องแจ้งการขุดดินหรือถมดิน [ 29 ก.พ. 2559 ]177
340 ประกาศ เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 31 ม.ค. 2559 ]184
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19