องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 380 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 31 ม.ค. 2559 ]210
342 ประกาศ เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 31 ม.ค. 2559 ]179
343 ประกาศ อบต.วัฒนานคร [ 31 ม.ค. 2559 ]160
344 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ฉบับที่ 2 [ 25 ม.ค. 2559 ]227
345 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ฉบับที่ 2 [ 25 ม.ค. 2559 ]181
346 บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ ที่มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ปี 2556 [ 25 ม.ค. 2559 ]244
347 ประกาศ เรื่องการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 [ 12 ม.ค. 2559 ]192
348 ประชาสัมพันธ์ตารางการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 [ 12 ม.ค. 2559 ]181
349 ประกาศ เรื่องการจัดเก็บภาษีผู้มีทรัพย์สินอยู่ในเขต อบต.วัฒนานคร [ 12 ม.ค. 2559 ]184
350 รายชื่อผู้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 12 พ.ย. 2558 ]176
351 รณรงค์การปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวโลกร้อน [ 4 พ.ย. 2558 ]194
352 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 30 ก.ย. 2558 ]194
353 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 30 ก.ย. 2558 ]190
354 จับตาโรคติดต่อ - อุบัติใหม่ 2558 [ 4 ส.ค. 2558 ]181
355 สินค้า OTOP ตำบลวัฒนานคร [ 7 ก.ค. 2558 ]231
356 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 -11 [ 29 มิ.ย. 2558 ]182
357 ประขาสัมพันธ์ สถานที่สำคัญ และของฝากตำบลวัฒนานคร [ 2 มิ.ย. 2558 ]222
358 ตารางการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 [ 2 ก.พ. 2558 ]209
359 ราคาโครงการถมดินบริเวณด้านข้างสำนักงาน อบต.วัฒนานคร [ 15 ม.ค. 2558 ]251
360 ประกาศ เรื่องให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองแสดงรายการเพื่อเสียภาษี [ 12 ม.ค. 2558 ]179
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19