องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 382 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ [ 13 มี.ค. 2567 ]15
22 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย NO Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 มี.ค. 2567 ]14
23 การจัดตั้งธนาคารขยะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 มี.ค. 2567 ]22
24 อันตรายจากสารพิษที่มาจากไฟป่า ,การจัดการอนามัยแล้วสิ่งแวดล้อมลดผลกระทบต่อสุขภาพกรณีไฟไหม้บ่อขยะ [ 12 มี.ค. 2567 ]20
25 ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ 11 มี.ค. 2567 ]16
26 รายงาน งบทดลอง และรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 7 มี.ค. 2567 ]18
27 ประกาศ เรื่องประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]19
28 รายงานผล การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]11
29 แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก [ 27 ก.พ. 2567 ]16
30 นโยบายในการสร้างวัฒนธรรม“ปฎิเสธการรับของขวัญ” (No Gift Policy) 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]26
31 ประกาศ หลักเกณฑ์การใช้อุปกรณ์ อาคาร และสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 22 ก.พ. 2567 ]47
32 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ก.พ. 2567 ]20
33 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ... [ 16 ก.พ. 2567 ]19
34 ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง [ 12 ก.พ. 2567 ]31
35 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานขับรถและดูแลรักษารถส่วนกลาง อบต.วัฒนานคร [ 12 ก.พ. 2567 ]40
36 ส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]21
37 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 2 ก.พ. 2567 ]56
38 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 [ 1 ก.พ. 2567 ]19
39 ประกาศ เรื่องรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป [ 31 ม.ค. 2567 ]25
40 ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 30 ม.ค. 2567 ]27
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20