องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 380 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภาษาอังกฤษ) [ 23 ม.ค. 2567 ]14
42 โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด [ 17 ม.ค. 2567 ]18
43 ส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]21
44 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]16
45 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 ธ.ค. 2566 ]31
46 ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งตามสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 25 ธ.ค. 2566 ]27
47 ส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]15
48 วันลอยกระทงรักษ์โลก ลดโลกเดือด [ 24 พ.ย. 2566 ]20
49 ส่งประกาศสินค้าควบคุมน้ำตาลทราย [ 23 พ.ย. 2566 ]18
50 การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี แยกให้ถูกที่ ทิ้งให้ถูกถัง [ 22 พ.ย. 2566 ]24
51 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 21 พ.ย. 2566 ]39
52 ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 21 พ.ย. 2566 ]28
53 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 [ 21 พ.ย. 2566 ]27
54 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย [ 17 พ.ย. 2566 ]19
55 ประกาศ เรื่องผลคะแนนการสอบ (ภาค ก,ข) เพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 17 พ.ย. 2566 ]32
56 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) [ 17 พ.ย. 2566 ]28
57 ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาและไข้เลือดออก [ 15 พ.ย. 2566 ]30
58 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 15 พ.ย. 2566 ]33
59 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 พ.ย. 2566 ]23
60 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 [ 13 พ.ย. 2566 ]23
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19