องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 380 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 การทำบ่อดักไขมันอย่างง่าย [ 10 พ.ย. 2566 ]42
62 รายงานงบทดลอง และรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]25
63 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 3 พ.ย. 2566 ]23
64 ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 3 พ.ย. 2566 ]25
65 ประชาสัมพันธ์ การกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]24
66 ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี [ 31 ต.ค. 2566 ]35
67 ประกาศ จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (one Stop Service:OSS) [ 30 ต.ค. 2566 ]41
68 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1) [ 26 ต.ค. 2566 ]81
69 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]8
70 ประกาศ เรื่อง สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ [ 17 ต.ค. 2566 ]41
71 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]37
72 รายงานการประเมินควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]41
73 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) [ 11 ต.ค. 2566 ]18
74 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ [ 2 ต.ค. 2566 ]8
75 ประกาศ การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (กรณีเร่งด่วน) [ 21 ก.ย. 2566 ]30
76 ประขาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน รร.ผู้สูงอายุ อบต.วัฒนานคร รุ่นที่ 4 [ 15 ก.ย. 2566 ]29
77 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 11 ก.ย. 2566 ]37
78 ประกาศ การลดใช้พลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 [ 8 ก.ย. 2566 ]35
79 แจ้งข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 31 ส.ค. 2566 ]31
80 ข่าวประชาสัมพันธ์ น้ำกระท่อมขายได้หรือไม่ ผิดกฎหมายหรือป่าว [ 10 ส.ค. 2566 ]31
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19