องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 380 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 26 ก.ค. 2566 ]40
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่องกำหนดระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 และการชำระเบี้ยปรับ ,เงินเพิ่ม กรณีชำระภาษีเกินกำหนดระยะเวลา [ 25 ก.ค. 2566 ]35
83 ประกาศผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]33
84 การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด [ 14 ก.ค. 2566 ]39
85 แนวทางการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2567 [ 14 ก.ค. 2566 ]4
86 ขอเชิญผู้รับบริการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ [ 11 ก.ค. 2566 ]30
87 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566) [ 7 ก.ค. 2566 ]21
88 แผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน อบต.วัฒนานคร [ 27 มิ.ย. 2566 ]31
89 ประกาศกำหนดการเก็บ ขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]33
90 ประกาศประชาสัมพันธ์นโยบาย/มาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 15 มิ.ย. 2566 ]32
91 ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ [ 2 มิ.ย. 2566 ]28
92 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 30 พ.ค. 2566 ]29
93 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลวัฒนานคร [ 29 พ.ค. 2566 ]31
94 สรุปองค์ความรู้ สำนักงานศาลปกครองระยอง [ 23 พ.ค. 2566 ]26
95 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]57
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 28 เม.ย. 2566 ]50
97 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]42
98 รายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่าตัดทำหมันสุนัข และ แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]25
99 สถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 3 เม.ย. 2566 ]47
100 แบบรายงานผลการับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy [ 3 เม.ย. 2566 ]37
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19