องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 380 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]39
102 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน [ 3 เม.ย. 2566 ]53
103 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 3 เม.ย. 2566 ]48
104 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม [ 31 มี.ค. 2566 ]29
105 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 30 มี.ค. 2566 ]42
106 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพตำบลวัฒนานคร ประจำปี 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]61
107 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 มี.ค. 2566 ]35
108 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]46
109 แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนบริหารทรัพยากรบุคคล [ 20 มี.ค. 2566 ]43
110 การขับเคลื่อนจริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติตน Dos&Don ประจำปี 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]43
111 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริต No Gift Policy [ 27 ก.พ. 2566 ]32
112 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]48
113 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 [ 16 ก.พ. 2566 ]38
114 ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) [ 1 ก.พ. 2566 ]67
115 ประกาศ เรื่องประกาศราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ. [ 25 ม.ค. 2566 ]29
116 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ประจำปี 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]43
117 สถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 5 ม.ค. 2566 ]56
118 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน [ 3 ม.ค. 2566 ]51
119 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยลักษณะของสลากสินค้าที่ควบคุมสลาก [ 26 ธ.ค. 2565 ]33
120 ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 16 ธ.ค. 2565 ]35
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19